Standarder for høyden på gjerder og avstander til andre gjenstander

Så du har blitt den stolte eieren av en hage eller et annet sted for bygging av boligbygging.

Planen for det fremtidige huset har du tenkt ut til minste detalj. Det er funnet midler som bygger en så etterlengtet, individuell "lykke". Et team av dyktige byggere er invitert. Og plutselig viser det seg at ikke alt er så skyfritt.

Fra alle kanter blir du fortalt skumle historier, hvordan noen venner av dine bekjente, naboer tvunget til å gjenoppbygge grensegjerdet, siden det var høyt, og skyggelagt området deres.

Og du planla bare et slikt gjerde, og drømte om å skjule ditt personlige liv for øynene til nysgjerrige naboer!

Eller, som andre bekjente, saksøkte de naboene i lang tid og kjedelig fordi de bygde huset sitt nær gjerdet, noe som brøt brannsikkerhetsstandardene!

Og du, mot din vilje, begynner å finne ut: i hvilken avstand fra gjerdet kan du bygge et hus, eller hvor mye du trenger å trekke deg tilbake fra naboens gjerde for å bygge et badehus?

Eller kanskje er det bedre å løse dette problemet i minnelighet med naboene? Spørsmålet er mest sannsynlig retorisk, fordi naboene kan endre seg, men bygningens regler og normer vil aldri endre seg dramatisk.

Gjerde høyde standarder

Hvor høyt skal gjerdet være ? Faktisk, på dette spørsmålet, er det bygningsregler og forskrifter for Den russiske føderasjonen (SNiP 30-02-97 som endret 12.03.2001) .

I dette dokumentet er høyden på gjerdet mellom naboene regulert av visse tall.

Tomter skal være inngjerdet med gjennomsiktige gjerder (mesh, gitter). Dette gjøres for ett formål – for å forhindre skyggelegging av naboområdet.

Gjerdets høyde er tillatt opptil 1,5 m . Blinde gjerder kan bygges fra siden av veibanen.

Hvis naboene muntlig ble enige om at høyden på gjerdet mellom stedene vil være forskjellig, og normene for åpenhet vil bli brutt, er det bedre å sikre slike avtaler ved en avtale. Denne avtalen er juridisk bindende og avgjørende for retten.

SNiP er ikke en lov, den anbefaler bare visse regler for bruk. Det bør bemerkes at administrasjonen av bosetningen din, på grunnlag av disse reglene, publiserer sine egne forskrifter, i samsvar med de klimatiske og andre regionale egenskapene til territoriet.

I Volgograd-regionen er det for eksempel tillatt å bygge et gjerde på en grense som ikke er høyere enn 2,2 m. Og med en gjennomsiktighet på minst 50% av det totale arealet av gjerdet. Hvis det bygges et ugjennomsiktig gjerde, bør gjerdets maksimale høyde i dette tilfellet være 0,75 m.

Det gjelder riktignok først og fremst bolig- og hyttebygging. Derfor anbefales det, for å unngå fremtidige misforståelser, å besøke lokalstyret før byggestart, og avklare hvilken høyde gjerdet skal ligge på grensen til de tilstøtende områdene.

Brannvernstandarder

Hva forteller SNiP oss om brannsikkerhet? Må jeg følge disse reglene? Svaret vil bare være ja.

Brannbestemmelser, som trafikkbestemmelser, er skrevet i blod. Som de sier, vitser med ild er dårlige.

Så:

For brannsikkerhet er minimumsavstanden mellom nærliggende hus (eller bygninger):

 • – Hvis bygningens struktur er stein, betong osv. (Vi vil betegne denne typen konstruksjon med bokstaven "a") – 6 m.
 • – Hvis strukturen er den samme, men gulvene er av tre ("b") – 8 m.
 • – Hvis strukturen er av tre ("v") –15 m.
 • – Hvis kombinasjonen av husstrukturer på nabotomter – "a" og "b" – så 8 m.
 • – Hvis "a" og "b" -10 m.
 • – Hvis "b" og "c" -10 meter.

Avstandene mellom forskjellige bygninger på ditt (eller andre) nettsted er ikke standardiserte.

Sanitære standarder og husstandsstandarder

I denne forbindelse forteller SNiP oss følgende:

 • Avstanden mellom huset og gjerdet til nabotomten må være minst 3 meter. Denne avstanden måles fra basen til grensen. Hvis elementene i huset (baldakin, tak, veranda) stikker ut mer enn 0,5 m, måles avstanden fra dem.
 • Avstanden fra bygningene til gjerdet er 1 m. I dette tilfellet utføres takhellingen til de tekniske bygningene mot stedet.
 • Avstanden fra grensen til bygninger for å gå og holde fjørfe og husdyr er minst 4 meter.
 •  Avstanden fra nabogjerdet til bushen er –1 m, til høye trær –4 m, og til trær med gjennomsnittlig høyde –2 m;
 • Avstanden mellom naboens hus og toalettet ditt (hvis det er et) og bygningen for å gå og holde fjærfe bør være minst 12 m. Mellom badstuen, badehuset, dusjen – minst 8 m. Disse sanitære standardene må overholdes på din side.
 • Det må være minst 1 m fra garasjen til grensen til nabotomten.

Avstanden fra veien til gjerdet er ikke et entydig konsept . Fordi eieren av nettstedet ikke definerer det selv. Han har en grense for sine eiendeler, som ble bestemt for ham i samsvar med bindingen til eksisterende (fremtidige) veier og kommunikasjon, i samsvar med den generelle planen.

Men det er normer for avstanden fra et boligbygg og uthus til gatenes røde linje – minst 5 meter. Hvis dette er en passasje, og ikke en vei, må minst 3 m. Samtidig må brannforebyggende avstand mellom hus som ligger på hver sin side av veien (passasje) overholdes.

Det eneste som kan nevnes i denne forbindelse er fortauene. De er en integrert del av veibyggingen (SNiP 2.07.01-89 *, tabell 8), og bredden i privat sektor er 1-1,5 m.

Og i avslutningen av denne gjennomgangen er det verdt å nevne at for manglende overholdelse av sanitær- og husholdnings- og brannbestemmelser trues en administrativ straff i form av bot. Den som er varslet er bevæpnet!

Related Posts